• VIEW
    • 2450
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "อุปกรณ์ช่วยแกะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด"

  • วันออกอากาศ : 14 Sep 2012
  • VIEW : 2450
  • รายการสมรภูมิไอเดียปีที่ 7  ic7+ ตอน "ไอเดียชาวบ้านการเกษตร" พบกับไอเดียที่ถูกคิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร นั่นก็คือ " อุปกรณ์ช่วยแกะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด" ที่มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกษตรกรทำเมล็ดพันธุ์ได้รวดเร็วขึ้นและมีความปลอดภัยเมื่อเทียบกับเครื่องแกะเมล็ดพันธุ์แบบเก่า