• VIEW
    • 1651
  • รายการอาวุธไอเดีย ตอน ผลิตภัณฑ์จากหนังประเก็น

  • วันออกอากาศ : 12 Nov 2013
  • VIEW : 1651
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "ผลิตภัณฑ์จากหนังประเก็น" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก Good Rak ไอเดียที่นำหนังประเก็นมาสร้างสรรค์ร่วมกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ที่สร้างเอกลักษณ์อันโดดเด่นและสวยงามแก่ผลิตภัณฑ์ได้อย่างไม่จำกัด