• VIEW
  • 1927
 • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน ลูกชุบหลากไส้

 • วันออกอากาศ : 18 Oct 2013
 • VIEW : 1927
 • รายการสมรภูมิไอเดีย นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ ลูกชุบหลากไส้ จากคุณชลาลัย  พึ่งเขื่อนขันธ์ (อายุ 55 ปี) เมื่อยอดขายลูกชุบถั่วอย่างเดียวเริ่มอืดจึงได้คิดที่จะทำลูกชุบแบบใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเป็นสัน กระตุ้นยอดขาย และเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ไม่ต้องการกินถั่วอย่างเดียว จึงพยายามหาไส้ลูกชุบใหม่ๆ และทดลองทำดู เริ่มจากทุเรียนก่อน เพราะวัตถุดิบหาง่าย แล้วค่อยๆ ขยับเพิ่มไส้ต่างๆ ขึ้นมาอีก การทำลูกชุบด้วยวัตถุดิบอื่นๆ ก็นำเอาสูตร ลูกชุบถั่วมาผสมกัน

  ที่มาและความสำคัญ : เมื่อราวๆ 4-5 เดือนที่ผ่านมาเห็นว่ายอดขายลูกชุบถั่วอย่างเดียวเริ่มอืดจึงได้คิดที่จะทำลูกชุบแบบใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเป็นสัน กระตุ้นยอดขาย และเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ไม่ต้องการกินถั่วอย่างเดียว

  จึงพยายามหาไส้ลูกชุบใหม่ๆ และทดลองทำดู เริ่มจากทุเรียนก่อน เพราะวัตถุดิบหาง่าย แล้วค่อยๆ ขยับเพิ่มไส้ต่างๆ ขึ้นมาอีก การทำลูกชุบด้วยวัตถุดิบอื่นๆ ก็นำเอาสูตร ลูกชุบถั่วมาผสมกัน

  ประโยชน์ : เลือกรับประทานได้หลากรสชาติ