• VIEW
  • 9383
 • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน ดูด ดูด ถูถู ใส ปิ๊ง

 • วันออกอากาศ : 18 Oct 2013
 • VIEW : 9383
 • รายการสมรภูมิไอเดีย นำเสนอสิ่งประดิษฐ์จาก โรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) จ.สมุทรปราการ สิ่งประดิษฐ์ของน้องๆระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 สำหรับทำความสะอาดกระจก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดกระจกห้องเรียน ที่มีเหล็กดัดเป็นอุปสรรค์ ซึ่งจะทำความสะอาดกระจกได้อย่างใสสะอาดและปลอดภัย  โดยการนำแผ่นทำความสะอาดด้านที่ มียางประกบกับกระจกด้านนอก ใช้อีกอันที่เป็นแม่เหล็กดูดติดกระจก จากนั้นฉีดน้ำจากกระบกฉีดดึงแผ่นด้านในขึ้นลงอย่างช้า จนกระจกสะอาด โดยที่เราไม่ต้องออกไปเช็ดกระจกด้านนอก ปลอดภัย สะอาด สะดวก

  ที่มาและความสำคัญ : สภาพของโรงเรียนและที่บ้าน หน้าต่างหรือข้างฝาจะทำจากวัสดุที่เป็นกระจก ซึ่งจะให้แสงสว่างและประหยัดพลังงาน โดยที่ไม่ต้องใช้แสงสว่างจากหลอดไฟ แต่มักจะประสบปัญหาในการทำความสะอาดซึ่งส่วนมากภายในจำความสะอาดง่าย แต่ถ้าเป็นภายนอกการทำความสะอาดจะอันตรายและยุ่งยากมาก อีกทั้งมีปัญหากับเหล็กกันขโมยที่ปิดครอบไว้อีกชั้นหนึ่ง จนทำความสะอาดไม่สะดวกและไม่ได้ แต่อุปกรณ์จากโรงเรียนคลองบางแก้วนี้ สามารถช่วยในการทำความสะอาดกระจกเป็นเรื่องง่ายๆโดยใช้สิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า “ดูด ดูด ถูถู ใส ปิ๊ง” จะทำความสะอาดกระจกได้อย่างใสสะอาดและปลอดภัย นักเรียนเข้าใจในการนำวัสดุต่างๆมาใช้ประโยชน์ มองปัญหาให้เป็นงาน

  หลักการทำงาน : นำแผ่นทำความสะอาดด้านที่ มียางประกบับกระจกด้านนอกโดนใช้อีกอันที่เป็นแม่เหล็กดูดติดกระจก จากนั้นฉีดน้ำจากกระบกฉีดดึงแผ่นด้านในขึ้นลงอย่างช้า จนกระจกสะอาด โดยที่เราไม่ต้องออกไปเช็ดกระจกดานนอก ปลอดภัย สะอาด สะดวก

  ประโยชน์ :  กระจกสะอาด ปลอดภัย และทำความสะอาดได้อย่างง่ายไม่ยุ่งยาก อีกทั้งยังเป็นการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมูลค่าได้