• VIEW
  • 4361
 • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน เครื่องคัดขนาดไข่

 • วันออกอากาศ : 11 Jun 2010
 • VIEW : 4361
 • รายการสมรภูมิไอเดีย นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ เครื่องคัดขนาดไข่ คุณนุ้ย แจ้งประจักษ์ จ.ระนอง เครื่องมือสำหรับคัดขนาดของไข่ โดยสามารถคัดแยกขนาดไข่ได้ 7 ขนาด และคัดขนาดไข่ได้ 4 ฟอง/ชั่วโมง โดยใช้น้ำหนักของไข่ เป็นตัวกำหนด ซึ่งทั้งหมดนี้ออกแบบโดยนักประดิษฐ์วัย 70 ปี

  ที่มาและความสำคัญ: การนำเข้าเครื่องคัดขนาดไข่จากต่างประเทศมีราคาสูง จึงมุ่งลดการนำเข้าจากต่างประเทศและผลิตขึ้นเอง ทำให้ผู้เลี้ยงไก่ เป็ดได้ใช้ในราคาที่ถูกกว่าถึงสี่เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องคัดขนาดไข่ที่มีคุณสมบัติเหมือนๆกัน

  หลักการทำงาน: ใช้น้ำหนักของไข่ เป็นตัวกำหมด

  ประโยชน์:

  1.สามารถคัดแยกขนาดไข่ได้ 7 ขนาด                       

  2.คัดขนาดไข่ได้ 4 ฟอง/ชั่วโมง 

  3.บำรุงรักษาง่าย                      

  4.ช่วยลดแรงคนในการคัดขนาด                   

  5.มีความปลอดภัยสูง

  6.หาซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ง่าย                   

  7.ช่วยลดค่าใช้จ่าย