• VIEW
  • 12915
 • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน เครื่องล้างไข่เค็ม

 • วันออกอากาศ : 10 May 2013
 • VIEW : 12915
 • รายการสมรภูมิไอเดีย นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ เครื่องล้างไข่เค็ม จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ที่สามารถล้างไข่เค็มได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคนล้างถึง 7 เท่าอีกทั้งประหยัดน้ำกว่าวิธีธรรมดาถึง2 เท่า และได้ไข่เค็มที่มีความสะอาด โดยใช้หลักการของแรงเสียดทานของแปรงสองอัน หมุนแปรงที่ติดกับฝาหม้อจำนวน 20 รอบในเวลา 30 วินาทีและเปิดฝาหม้อออกก็จะได้ไข่เค็มที่สะอาดปราศจากดินที่พอก

  ที่มาและความสำคัญ :

  แนวคิดที่ได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นเพราะต้องการล้างไข่ให้สะอาด รวดเร็ว  และไข่ไม่แตก โดยสังเกตการทำความสะอาดต่างๆ พบว่าส่วนมากจะใช้ แปรงในการขัดถูพื้นผิวให้สะอาด โดยได้นำมาประยุกต์ โดยการนำมาทำขนแปลงทั้งด้านบนและล่างมาขัดถูไข่ให้สะอาด รวดเร็ว และไข่ไม่แตก

  หลักการทำงาน :

  ใช้หลักการของแรงเสียดทานโดยใช้แปรงสองอัน และมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้ นำแปรงที่ขดเป็นรูปวงกลมวางไว้ภายในหม้อ และนำแปรงที่ขดเป็นวงกลมอีกอันหนึ่งติดกับแกนประกอบติดกับฝาหม้อ นำน้ำ 6 ลิตรใส่ลงไปในหม้อที่มีแปรงวางอยู่ด้านใน นำไข่เค็มจำนวน 10 ฟองวางลงไปในหม้อ นำฝาหม้อที่ติดกับแปรงปิดครอบลงไปในหม้อ หมุนแปรงที่ติดกับฝาหม้อจำนวน 20 รอบในเวลา 30 วินาทีและเปิดฝาหม้อออกก็จะได้ไข่เค็มที่สะอาดปราศจากดินที่พอก

  ประโยชน์ :

  สามารถล้างไข่เค็มได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคนล้างถึง 7 เท่าอีกทั้งประหยัดน้ำกว่าวิธีธรรมดาถึง2 เท่า และได้ไข่เค็มที่มีความสะอาด