• VIEW
  • 17504
 • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน ทองม้วนโรลเลอร์

 • วันออกอากาศ : 09 Jun 2006
 • VIEW : 17504
 • รายการสมรภูมิไอเดีย นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ ทองม้วนโรลเลอร์ จากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จ.กระบี่ อุปกรณ์สำหรับม้วนแผ่นทองม้วน มีวิธีการใช้โดยการดันลูกกลิ้งไปด้านหน้าหรือดึงเข้าหาตัว โดยออกแรงกดเล็กน้อยเพื่อให้ลูกกลิ้งแตะขอบแผ่นขนมตรงลายที่พิมพ์ไว้ ใช้มือดึงขนมออกจากลูกกลิ้งและใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ ก็จะได้ทองม้วนที่สวยงามแล้ว

  ที่มาและความสำคัญ: ปัจจุบันรัฐบาลมีดารส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนต่างๆ ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้า OPOT และสินค้าที่ชุมชนนิยมทำกันมากนั่นก็คือ ทองม้วนเป็นขนมหนึ่งที่ได้รับความนิยมผลิต เพราะทำง่ายไม่ยุ่งยากต้นทุนน้อย การทำขนมทองม้วนจำเป็นที่จะต้องม้วนขนมให้ขนมมีลักษณะกลมทรงกระบอก เดิมทีจะใช้ท่อเหล็กหรือไม้กลมทรงกระบอกมาทำการม้วน โดยใช้มือช่วยในการม้วน ซึ้งจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ทำขนมได้จากความร้อนที่มีอยู่ในแผ่นเหล็กแม่พิมพ์

  หลักการทำงาน: หลักการหรือวิธีนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดยการพิมพ์ลายลงบนท่อ สแตนเลส เพื่อให้ลายเคลื่อนที่เข้าไปจับแผ่นขนมและทำการม้วนจนเสร็จ ซึ่งมีขั้นตอนการใช้งานดั้งนี้

  1. ใช้น้ำมันพืชเช็ดลูกกลิ้งบาง ๆ เพื่อป้องกันแป้งขนมติดลูกกลิ้ง

  2. ดันลูกกลิ้งไปด้านหน้าหรือดึงเข้าหาตัว โดยออกแรงกดเล็กน้อยเพื่อให้ลูกกลิ้งแตะขอบแผ่นขนมตรงลายที่พิมพ์ไว้

  3. ขณะทำการม้วนให้ดันลูกกลิ้งไปข้างหน้าหรือดึงเข้าหาตัวเอง โดยไม่ต้องออกแรงกด 4. หลังจากการม้วนเสร็จสิ้น ใช้มือดึงขนมออกจากลูกกลิ้งและใส่ภาชนะที่เตรียมไว้

   

  ประโยชน์:

  1. ลดการเกิดอุบัติเหตุจากความร้อนของการทำขนมทองม้วน

  2.ทำให้การผลิตทองม้วนมีความรวดเร็วมากขึ้น