• VIEW
  • 5268
 • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน ชุดคู่มือและอุปกรณ์ไหว้เจ้าสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนรุ่น

 • วันออกอากาศ : 15 Oct 2012
 • VIEW : 5268
 • รายการสมรภูมิไอเดีย นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ ชุดคู่มือและอุปกรณ์ไหว้เจ้าสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนรุ่น ของคุณณัฐนันท์ ฉันทแดนสุวรรณ จ.กรุงเทพฯ ชุดสื่อรูปแบบของ informationgraphic เพื่อให้ผู้ไหว้เจ้าเข้าใจ และกราบไหว้ได้ถูกต้อง โดยใช้เทคนิคภาพ ทำให้คนยุคใหม่สามารถเข้าใจและมองการไหว้เจ้าเป็นเรื่องไม่ยากอย่างที่คิด

  ที่มาและความสำคัญ: เล็งเห็นปัญหาของคนไทยเชื้อสายจีนรุ่นใหม่ที่ไม่ทาบวิธีการไหว้เจ้าวันที่ต้องไหว้หรือพิธีการต่างๆเนื่องจากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นผู้เตรียมการให้ทั้งหมดบวกกับประเพณีของจีนเป็นประเพณีที่ดีงามและช่วยให้เกิดความสามัคคีในครอบครัวจึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้คนไทยเชื้อสายจีนรุ่นใหม่สามารถไหว้เจ้าได้อย่างถูกต้อง สะดวกสบาย แม้ทำไม่เป็นเลย 

  หลักการทำงาน: การสร้างธุรกิจที่ครบวงจรในการให้ความสะดวกและทำให้ลูกค้าสามารถไหว้เจ้าได้ถูกต้องเริ่มจากผลิตภัณฑ์ที่แบ่งแยกตามเทศกาลภายในรวบรวมของไหว้ที่เป็นของแห้งและกระดาษเงินกระดาษทอที่จต้องใช้ในเทศกาลนั้นๆมีแผนผังการจัดโต๊ะและวิธีการไหว้ภายในกล่องในส่วนของของไหว้ที่เป็นอาหารจะทำการสั่งได้จากเวบไซต์ของร้านและดิลิเวอรี่ถึงบ้านกล่องบรรจุภัณฑ์กลายเป็นกระดาษไหว้เจ้าได้เป็นการประหยัดทรัพยากรนอกจากนี้ยังใช้รูปแบบของinformationgraphicในการสื่อสารข้อมูลชนิดของไหว้และวิธีการที่ค่อนข้างซับซ้อนง่ายต่อการเข้าใจผิดออกมาเป็นรูปภาพที่เข้าใจง่าย รวดเร็ว และน่าสนใจมากขึ้น

   

  ประโยชน์:

  1.  ช่วยให้คนไทยเชื้อสายจีนรุ่นใหม่ที่ไม่มีความรู้ ทำไม่เป็น สามารถไหว้เจ้าได้อย่างถูกต้องและสะดวกสบาย

  2.  ช่วยสืบทอดและเผนแพร่ประเพณีที่ดีงามของจีนต่อไปแม้จะหมดคนรุ่นพ่อและแม่ไปแล้ว