• VIEW
  • 4149
 • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน อุปกรณ์เช็คขั้วไฟและสายดิน

 • วันออกอากาศ : 16 Nov 2012
 • VIEW : 4149
 • รายการสมรภูมิไอเดีย นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์เช็คขั้วไฟและสายดิน ของคุณอมร จิรเสรีอมรกุล จ.กรุงเทพฯ อุปกรณ์ตัวนี้สามารถตรวจสอบการมีอยู่ของสายดินและการเข้าขั้วไฟฟ้าที่เต้ารับได้ ทำให้ง่ายต่อการตรวจ/ซ่อม เหนือสิ่งอื่นใดคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราเองแค่เสียบอุปกรณ์เช็คขั้วไฟและสายดินนี้ที่เต้ารับไฟฟ้าภายในบ้าน จากนั้นอุปกรณ์จะทำการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ 

  ที่มาและความสำคัญ: ‘‘อันตรายถึงชีวิตถ้าไม่ติดตั้งสายดิน’’ คำพูดนี้คงจะคุ้นหูกันดีสำหรับคนไทย แต่มีใครรู้บ้างว่าบ้านที่ตัวเองอาศัยอยู่นั้นมีสายดินหรือไม่ คำถามนี้ก้องอยู่ในหัวมานาน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ??? จึงเป็นที่มาของสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์เช็คขั้วไฟและสายดินนี้ อุปกรณ์ตัวนี้นอกจากจะบอกว่าบ้านของเรานั้นมีสายดินหรือไม่แล้ว ยังสามารถบอกได้ว่าขั้วไฟฟ้านั้นเป็นอย่างไร เพราะเนื่องจากว่าอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้านั้นไม่ได้มีแค่การที่ไม่ติดตั้งสายดินเท่านั้น แต่การที่ขั้วไฟฟ้าสลับกัน (ขั้วมีไฟ (Line) สลับกับขั้วไม่มีไฟ (Neutral)) ก็เป็นอันตรายมากพอๆ กับการที่ไม่มีสายดินเลยทีเดียว ทำไมเหรอครับ ??? ก็เพราะว่าเวลาเราปิดสวิทช์ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว แต่กระแสไฟฟ้ายังเข้าเครื่องใช้อยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ไม่ทำงานเพราะว่าไม่ครบวงจรนั่นเอง ซึ่งหากเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด/เสียหาย เราก็อาจโดนไฟฟ้าดูดเสียชีวิตหรือเกิดเพลิงไหม้ได้

  หลักการทำงาน: แค่เสียบอุปกรณ์เช็คขั้วไฟและสายดินนี้ที่เต้ารับไฟฟ้าภายในบ้าน จากนั้นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในจะทำการตรวจสอบการมีอยู่ของสายดินและขั้วไฟฟ้าที่เต้ารับโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะแสดงผลการตรวจสอบที่หลอดแอลอีดี เป็นสีต่างๆ ดังนี้

  สีแดง      แสดงว่า ไม่มีสายดิน

  สีเขียว     แสดงว่า มีสายดิน และขั้วไฟฟ้าถูกต้องตามมาตรฐาน (L N G)

  สีน้ำเงิน   แสดงว่า มีสายดิน แต่ขั้วไฟฟ้าสลับกัน (N L G)

  ประโยชน์: อุปกรณ์ตัวนี้สามารถตรวจสอบการมีอยู่ของสายดินและการเข้าขั้วไฟฟ้าที่เต้ารับได้ ทำให้ง่ายต่อการตรวจ/ซ่อม หรือแจ้งผู้รับเหมาให้ทราบ เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐาน เหนือสิ่งอื่นใดคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราเอง