• VIEW
  • 7818
 • สมรภูมิไอเดีย ตอน อุปกรณ์ป้องกันสายยางตก

 • วันออกอากาศ : 14 May 2010
 • VIEW : 7818
 • รายการมสรภูมิไอเดีย นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ป้องกันสายยางตก จากวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม จ.สกลนครอุปกรณ์สามารถป้องกันสายยางตก เพื่อลดปัญหาการสิ้นเปลืองน้ำที่ไหลออกนอกถังหรือกะละมัง ลดการสูญเสียเวลาในการจับสายยางได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเสียบอุปกรณ์ป้องกันสายยางตกลงบนขอบถังหรือกะละมัง สอดสายยางผ่านอุปกรณ์ป้องกันสายยางตก ตามความต้องการในการใช้งานลักษณะต่างๆ เท่านี้ก็สามารถใช้น้ำโดยสายยางไม่ตกอีกต่อไป

  ที่มาและความสำคัญ: จากสภาพปัญหาที่ทำให้สิ้นเปลืองน้ำถ้าสายยางตกออกจากถังหรือกะละมัง หรือเสียเวลาทำกิจกรรมอย่างอื่นต้องคอยจับสายยางไม่ให้ตกออกจากถัง หากมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ป้องกันสายยางตกด้วยวิธีง่ายโดยไม่ต้องคอยจับสายยางไม่ให้ตกออกจากถัง ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำอุปกรณ์ป้องกันสายยางตกขึ้นมาเพื่ออำนวยสะดวกสำหรับแม่บ้าน หรือบุคคลทั่วไปที่ใช้น้ำ

   

  หลักการทำงาน: เสียบอุปกรณ์ป้องกันสายยางตกลงบนขอบถังหรือกะละมัง สอดสายยางผ่านอุปกรณ์ป้องกันสายยางตก ตามความต้องการในการใช้งานลักษณะต่างๆ เท่านี้ก็สามารถใช้น้ำโดยสายยางไม่ตกอีกต่อไป

   

  ประโยชน์:ได้อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันสายยางตก เพื่อลดปัญหาการสิ้นเปลืองน้ำที่ไหลออกนอกถังหรือกะละมัง ลดการสูญเสียเวลาในการจับสายยางได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้