• VIEW
  • 4839
 • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน อุปกรณ์ช่วยเปิดขวดเครื่องปรุงอาหารเอนกประสงค์

 • วันออกอากาศ : 31 May 2013
 • VIEW : 4839
 • รายการสมรภูมิไอเดีย นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยเปิดขวดเครื่องปรุงอาหารเอนกประสงค์ ซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดฝาขวดเครื่องปรุงอาหารเอนกประสงค์ 3 รูปแบบ ที่ ได้แก่ การเปิดฝาขวดพลาสติกแบบห่วงดึง การเปิดฝาขวดแบบเกลียวล็อก และการเปิดฝาแบบจีบ

  ที่มาและความสำคัญ : ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อาทิเช่น ซีอิ้ว ซอส รวมไปถึงน้ำมันพืชด้วย   จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการใช้และบริโภคเครื่องปรุง น้ำมันพืช ต่างพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ประเภทที่ออกแบบมาเป็นแบบห่วงพลาสติกแบบดึง  โดยในเฉพาะเครื่องปรุง และน้ำมันพืชแทบทุกชนิดต่างออกแบบเป็นห่วงดึงพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น พวกซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ที่ใช้แบบฝาที่บิดเปิดธรรมดา ทั้งที่ปัญหาที่พบก็คือ การที่ผู้ใช้เปิดฝานอก แล้วดึงห่วงพลาสติกเพื่อเปิดรูด้านในของขวดบรรจุเครื่องปรุง ส่งผลทำให้ผู้บริโภคต้องเสี่ยงกับอันตรายในการนำอุปกรณ์ของมีคมมาทำการเจาะรูแทน เพราะห่วงดึงขาด  ด้วยเหตุผลความสำคัญและปัญหาดังกล่าวมานั้น คณะผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ได้แก่ อุปกรณ์ช่วยเปิดขวดเครื่องปรุงอาหารเอนกประสงค์  ด้วยวิธีการ 3 ขั้นตอนง่ายๆ ได้แก่ กด บิด และดึง

  หลักการทำงาน : กดแกนเจาะลงตรงกลางขวดบิดด้ามของอุปกรณ์ช่วยเปิดขวดดึงอุปกรณ์ช่วยเปิดฝาขึ้น ฝาขวดถูกเปิดออกเรียบร้อย

  ประโยชน์ :ใช้เป็นอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดฝาขวดเครื่องปรุงอาหารเอนกประสงค์ 3 รูปแบบ ที่ ได้แก่ การเปิดฝาขวดพลาสติกแบบห่วงดึง การเปิดฝาขวดแบบเกลียวล็อก และการเปิดฝาแบบจีบ