• VIEW
    • 5968
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน "เครื่องขูดมะละกอ"

  • วันออกอากาศ : 26 Oct 2012
  • VIEW : 5968
  • สมรภูมิไอเดียปี 7 วันนี้เสนอ สิ่งประดิษฐ์ ที่มีชื่อว่า "เครื่องขูดมะละกอ" จาก ของโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เปรียบเสมือนเครื่องทุ่นแรง ทำให้เราไม่ต้องขูดมะละกอเองอีกต่อไป