• VIEW
    • 492
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน "พาหนะส่วนตัวสำหรับเดินทางยามน้ำท่วม"

  • วันออกอากาศ : 02 Nov 2012
  • VIEW : 492
  • สมรภูมิไอเดียปี7 ตอน "ไม่หวั่นแม้น้ำมามาก" กับสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า "พาหนะส่วนตัวสำหรับเดินทางยามน้ำท่วม" ซึ่งเป็นไอเดียของคุณณัฐพงษ์  ธรรมรักษาสิทธิ์ จาก TCDC กรุงเทพมหานคร ด้วยแรงบันดาลใจจากอุทกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาเนื่องจากผู้คนมีปัญหาเรื่องการเดินทางไปทำงานจึงเกิดเป็น เรือส่วนตัวที่สามารถที่จะจัดเก็บและพกพาไปไหนมาไหน อย่างสะดวกสบาย