• VIEW
    • 869
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน "Shield Life"

  • วันออกอากาศ : 02 Nov 2012
  • VIEW : 869
  • สมรภูมิไอเดียปี7 ตอน "ไม่หวั่นแม้น้ำมามาก" กับสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า "Shield Life" ไอเดียดีๆจากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นต้นแบบของที่พักอาศัยในอนาคตและกำลังต่อยอดเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยอีกด้วย