• VIEW
    • 501
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "ชุดป้องกันภัยการโจรกรรมพระพุทธรูป Version 2"

  • วันออกอากาศ : 19 Apr 2013
  • VIEW : 501
  • ขอนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่จะขอกลับมาแก้มือกับเหล่ากูรูของเราด้วยชุดป้องกันภัยการโจรกรรมพระพุทธรูป Version 2 ของน้องๆจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี