• VIEW
    • 1461
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน การแข่งขัน Shell FuelSave Celebrity Driving Challenge

  • วันออกอากาศ : 14 Mar 2014
  • VIEW : 1461
  • รายการสมรภูมิไอเดียวันนี้ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ตัวแทนนักแสดงประเทศไทยในการแข่งขัน "Shell FuelSave Celebrity Driving Challenge" จำนำทุกท่านไปพบกับ สถานที่สำคัญต่าง ๆ ของกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และบรรยากาศนิทรรศการด้านพลังงานจาก Shell รวมถึงภาพบรรยากาศการแข่งขันของเหล่า Celebrity ที่ต่างขนกลยุทธ์ในการแข่งขันมาเต็มที่