• VIEW
    • 2432
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน Shell FuelSave Celebrity Driving Challenge

  • วันออกอากาศ : 28 Feb 2014
  • VIEW : 2432
  • รายการสมรภูมิไอเดียวันนี้ อเล็กซ์ เรนเดลล์ จะนำทุกท่านไปชมงาน "Shell FuelSave Celebrity Driving Challenge" เพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน Shell Eco-Marathon Asia 2014 โดยจะนำวิธีการและเทคนิคในการประหยัดน้ำมัน เพื่อไปแข่งขันกับเหล่า Celebrity ในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเทคนิคในการประหยัดพลังงาน ที่สามารถนำมาปรับใช้กับรถยนต์ของท่านได้