• VIEW
    • 10857
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "เครื่องปอกเปลือกไข่ต้ม"

  • วันออกอากาศ : 24 Jan 2014
  • VIEW : 10857
  • "เครื่องปอกเปลือกไข่ต้ม" ของ  โรงเรียนสตรีวิทยา กทม. นวัตกรรมใหม่สำหรับการปอกเปลือกไข่ต้ม ที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการประดิษฐ์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใครได้ลองใช้ ก็ต้องยกนิ้วให้