• VIEW
    • 1821
  • รายการอาวุธไอเดีย ตอน กระเป๋าสร้างดีไซน์ ตามสไตล์

  • วันออกอากาศ : 10 Mar 2014
  • VIEW : 1821
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "กระเป๋าสร้างดีไซน์ ตามสไตล์" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก BABAICE การนำผ้าไทยหลากหลายสีจากภาคต่าง ๆ ของไทย มาตัดเย็บเพื่อสะท้อนตัวตนของภูมิภาคนั้นที่เปรียบเสมือนจังหวะดนตรี เป็นไอเดียการสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยความสุนทรีย์ทางดนตรีสุด ๆ