• VIEW
    • 900
  • อาวุธไอเดีย ตอน คุกกี้น่านเจ้า

  • วันออกอากาศ : 05 Feb 2014
  • VIEW : 900
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "คุกกี้น่านเจ้า" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก NAN Besty ของดีเมืองน่าน การนำผลมะไฟจีนและสับปะรดมาเป็นส่วนผสมในการทำคุกกี้ นอกจากความอร่อยแลัว มะไฟจีนยังมีสรรพคุณในการรักษาโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอีกด้วย เป็นขนมแสนอร่อยที่มาพร้อมกับสรรพคุณที่หลากหลายจริง ๆ