• VIEW
    • 2838
  • รายการอาวุธไอเดีย ตอน ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบ

  • วันออกอากาศ : 29 Jan 2014
  • VIEW : 2838
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบ " ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก วิสาหกิจชุมชน กลุ่มชาข้าวกล่ำ (ข้าวลืมผัว) ผลิตภัณฑ์โอท็อปจากจังหวัดพะเยา ที่นำวัตถุดิบพื้นเมืองมาดัดแปลงเป็นขนมทานเล่น ที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย จึงทำให้ขนมทานเล่นมีประโยชน์ต่อร่างกายได้แบบไม่ใช่เล่นเลยทีเดียว