• VIEW
    • 2242
  • รายการอาวุธไอเดีย ตอน ชุดของฝากรามเกียรติ์

  • วันออกอากาศ : 15 Jan 2014
  • VIEW : 2242
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "ชุดของฝากรามเกียรติ์" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก ยักษ์ษาบายเฮาทำ การนำเรื่องราวของรามเกียรติ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย มาสร้างสรรค์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์น่าใช้ สวยงาม และยังอนุรักษ์ความเป็นไทยอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง