• VIEW
    • 1987
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "ไอเดียช่วยประหยัดพลังงาน"

  • วันออกอากาศ : 11 Jan 2013
  • VIEW : 1987
  • ไอเดียต้อนรับวันเด็กจากน้อง ครอบครัวข่าว 3 ไอเดียประหยัดพลังงาน 3 ไอเดียจากน้องๆที่สามารถทำตามได้ การปลูกต้นไม้ช่วยลดโลกร้อน การใช้เอทานอลแทนน้ำมันที่สกัดจากธรรมชาติ  ไอเดียประหยัดน้ำจากขวดพลาสติก นับเป็นไอเดียง่ายๆที่ทุกคนช่วยกันทำได้ เพื่อช่วยให้โลกอยู่กับเราไปนานๆ