• VIEW
    • 1362
  • อาวุธไอเดีย ตอน ที่วางมือถือไม้อารมณ์ดี

  • วันออกอากาศ : 20 Nov 2013
  • VIEW : 1362
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "ที่วางมือถือไม้อารมณ์ดี" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก Pin International ไอเดียที่นำตุ๊กตามารวมกับฐานไม้เพื่อวางโทรศัพท์มือถือ นอกจากจะใช้ประโยชน์ในการใช้วางมือถือแล้ว ยังมีความสวยงามจากตุ๊กตาที่สามารถเลือกสรรค์มาใช้งานได้ นอกจากจะมีประโยชน์ยังสามารถทำให้ผ่อนคลายจากการใช้งาานได้อีกด้วย