• VIEW
    • 1528
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน "อุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้อิเลคโทรนิคส์"

  • วันออกอากาศ : 29 Mar 2013
  • VIEW : 1528
  • "อุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้อิเลคโทรนิคส์" ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) กทม. ที่ประดิษฐ์อุปกรณ์เก็บผลไม้ขึ้นมาโดยที่ผลไม้ไม่ช้ำ ด้วยเทคนิคความคิดสร้างสรรค์และวิธีการใช้ที่ง่าย ที่จะเป็นตัวช่วยให้ในการเก็บผลไม้ง่ายขึ้นซึ่งเหมาะสมกับคนสวนเป็นอย่างมากเลยที่เดียว