• VIEW
    • 2550
  • อาวุธไอเดีย ตอน "DIY ที่ใส่มือถือตอนชาร์จแบต" (20 มิ.ย. 56)

  • วันออกอากาศ : 20 Jun 2013
  • VIEW : 2550
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "DIY ที่ใส่มือถือตอนชาร์จแบต" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก หน่อง ธนา ฉัตรบริรักษ์ ไอเดียที่นำของใช้ใกล้ตัวมาสร้างสรรค์ให้เป็นของใช้ที่มีประโยชน์ เป็นไอเดียที่สามารถทำได้ง่าย ๆ และช่วยให้ไม่ต้องกังวลเรื่องสายเข้า เมื่อต้องชาร์ตแบตโทรศัพท์ทิ้งไว้