• VIEW
    • 7561
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "รถเข็นอุุปกรณ์ขึ้นบันได"

  • วันออกอากาศ : 12 Apr 2013
  • VIEW : 7561
  • "รถเข็นอุปกรณ์ขึ้นบันได" ของ โรงเรียนจิตรลดา(สายอาชีพ) กทม. ที่ได้ดัดแปลงสิ่งประดิษฐ์จากรถเข็นธรรมดาให้เป็นรถเข็นของขึ้นบันได้ ที่แก้ปัญหาการยกของหนักขึ้นบันไดได้อย่างง่ายดาย ด้วยเทคนิคเฉพาะที่น้องๆคิดขึ้นมา นับเป็นไอเดียดีๆที่สามารถช่วยในการทำงานง่ายมากขึ้น