• VIEW
    • 4850
  • อาวุธไอเดีย ตอน "DIY ที่ใส่แปรงสีฟันตามใจฉัน" (5 มิ.ย.56)

  • วันออกอากาศ : 05 Jun 2013
  • VIEW : 4850
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "DIY ที่ใส่แปรงสีฟันตามใจฉัน" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก พิธีกร ไอเดียการนำของเหลือใช้มารีไซเคิล ให้เป็นของใช้ภายในบ้านอย่างที่ใส่แปรงสีฟัน ที่สามารถใส่ดีไซน์ที่เป็นของตัวเอง เป็นการลดขยะและเพิ่มประโยชน์ให้แก่ของเหลือใช้ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย