• VIEW
    • 6447
  • อาวุธไอเดีย ตอน "DIY ขวดน้ำเนรมิต" (29 พ.ค. 56)

  • วันออกอากาศ : 29 May 2013
  • VIEW : 6447
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "DIY ขวดน้ำเนรมิต" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก พิธีกร ไอเดียการนำขวดน้ำเหลือใช้มาสร้างสรรค์ให้เป็นเชิงเทียน เป็นไอเดียลดขยะและยังได้สร้างของใช้ภายในบ้านได้อย่างง่าย ๆ แต่มีประโยชน์ในการใช้อย่างเต็มที่