• VIEW
    • 1582
  • อาวุธไอเดีย ตอน ตุ๊กตาอาเซียน

  • วันออกอากาศ : 12 Apr 2013
  • VIEW : 1582
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "ตุ๊กตาอาเซียน" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก คุณเทพทัต กาวิละ ไอเดียการนำชุดประจำชาติของอาเซียนมาใส่ในตุ๊กตาทำมือ เป็นไอเดียที่สามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งบ้านหรือจะนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนก็สามารถทำได้ เป็นไอเดียที่สวยงามและก่อให้เกิดความรู้เรื่องชุดประจำชาติของประเทศเพื่อนบ้านจริง ๆ