• VIEW
    • 2101
  • อาวุธไอเดีย ตอน DIY พิธีกร ช้อนบอกชื่อต้นไม้

  • วันออกอากาศ : 10 Apr 2013
  • VIEW : 2101
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "DIY พิธีกร ช้อนบอกชื่อต้นไม้" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก พิธีกร ไอเดียการใส่ชื่อให้ต้นไม้อย่างง่าย ๆ เพียงมีช้อนที่จะนำมาแกะชื่อ และใส่ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เท่านี้ก็จะได้ช้อนบอกชื่อต้นไม้ไว้ประดับได้อย่างสวยงาม