• VIEW
    • 2313
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "รถเข็นคนพิการปรับยืนได้"

  • วันออกอากาศ : 10 May 2013
  • VIEW : 2313
  • รถเข็นคนพิการปรับยืนได้ ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้พิการสามารถพยุงตนเองขึ้นได้ ด้วยเทคนิคการดีไซน์และพัฒนาต่อยอดจากของเดิมให้มีการใช้งานง่ายและน่าสนใจมากขึ้น