• VIEW
    • 6738
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "เครื่องล้างไข่เค็ม"

  • วันออกอากาศ : 10 May 2013
  • VIEW : 6738
  • อุปกรณ์เครื่องล้างไข่เค็ม ของ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการล้างดินการจากทำไข่เค็มที่ทำให้ไข่เสียหายโดยวิธีแบบเดิมๆ จากวัตถุดิบธรรมดาออกแบบมาเป็นอุปกรณ์เครื่องล้างไข่เค็มได้น่าสนใจเลยทีเดียว