• VIEW
    • 1894
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "เครื่องคัดแยกขนาดหอยแมลงภู่"

  • วันออกอากาศ : 31 May 2013
  • VIEW : 1894
  • อุปกรณ์เครื่องคัดแยกหอยแมลงภู่ ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี เทค) ชลบุุรี ที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องแรกของโลก เพื่อแก้ปัญหาการคัดแยกที่ล่าช้าและขนาดของหอยไม่ได้มาตรฐาน นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายและทำให้การคัดหอยสะดวกรวดเร็วมากขึ้นด้วย