• VIEW
    • 1858
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "อุปกรณ์ช่วยเปิดขวดเครื่องปรุงอาหารเอนกประสงค์"

  • วันออกอากาศ : 31 May 2013
  • VIEW : 1858
  • อุปกรณ์ช่วยเปิดขวดเครื่องปรุงอาหารเอนกประสงค์ ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม อุปกรณ์ช่วยเปิดขวดเครื่องปรุงอาหารเอนกประสงค์สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการเปิดขวดที่ยากให้ง่ายขึ้นโดยใช้อุปกรณ์เอนกประสงค์ชิ้นนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย