• VIEW
  • 2798
 • สมรภูมิไอเดีย ตอน อุปกรณ์ป้องกันขโมยรถจักรยานยนต์

 • วันออกอากาศ : 07 Jun 2013
 • VIEW : 2798
 • สมรภูมิไอเดียปี 8 นำเสนอไอเดียสิ่งประดิษฐ์ "อุปกรณ์ป้องกันขโมยรถจักรยานยนต์" จากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จังหวัดกรุงเทพ ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันขโมยชิ้นนี้ สร้างมาเพื่อแก้ปัญหารถจักรยานยนต์หาย หรือป้องกันการโดนขโมยโจรกรรม เหมาะสมกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน ที่รถจักรยานยนต์หายรายวัน
  อุปกรณ์ป้องกันขโมยรถจักรยานยนต์
  หลักการทำงาน
  1. ติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกันขโมยรถจักรยานยนต์ ชุดนี้ที่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์
  2. อุปกรณ์ชุดนี้จะส่งเสียงสัญญาณที่ดังได้ ใน 2 กรณี
  - เมื่อมีการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยเท้า
  - เมื่อมีการยกตัวรถ
   
  เเม้จะปิดเครื่องยนต์เเล้ว เสียงสัญญาณก็ยังคงดังอย่างค่อเนื่อง เพหมาะสมต่อการป้องกันการโจรกรรมจักรยานยนต์เป็นอย่างยิ่ง
  อุปกรณ์ป้องกันขโมยรถจักรยานยนต์