• VIEW
    • 2010
  • รายการอาวุธไอเดีย ตอน เครื่ิองทำขนมตาล

  • วันออกอากาศ : 23 Dec 2013
  • VIEW : 2010
  • อาวุธไอเดียวันนี้ขอเสนอ “เครื่องทำขนมตาล” โดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ที่ช่วยย่นระยะการทำขนมตาลจาก 2 วันเหลือเพียง 30 นาที เพียงนำผลตาลโตนดใส่เครื่อง ใช้มือหมุนให้เครื่องทำงาน กลไกจะผสมแป้งตามอัตโนมัติ เพียงแค่นี้ก็จะได้ขนมตาลแสนหอมหวานมารับประทานกันแล้ว