• VIEW
  • 2902
 • อาวุธไอเดีย ตอนอุปกรณ์ช่วยเก็บลวดเย็บ (19มิ.ย.59)

 • วันออกอากาศ : 20 Jun 2016
 • VIEW : 2902
 •  
  อุปกรณ์ช่วยเก็บลวดเย็บ จากวิทยาลัยอาชีฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อุปกรณ์ที่จะช่วยให้สามารถเก็บเศษลวดเย็บกระดาษ เข็ม เศษเหล็กหรือกระทั่งคลิปหนีบกระดาษได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย โดยมีวิธีการใช้อุปกรณ์ คือ 
   
  -จับบริเวณด้ามถือของอุปกรณ์ 
  -ถูลวดกลิ้งให้สัมผัสกับลวดเย็บ โดยแม่เหล็กภายในจะทำการดูดเศษรวดเย็บกระดาษ
  -ใช้มือลูดปลอกพลาสติกออก เพียงเท่านี้เศษลวดต่างๆหลุดออกจากแปลงแม่เหล็ก