• VIEW
    • 2998
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน "เครื่องบำบัดควันไอเสียเครื่องยนต์ด้วยม่านน้ำ"

  • วันออกอากาศ : 20 Sep 2013
  • VIEW : 2998
  • เครื่องบำบัดควันไอเสียเครื่องยนต์ด้วยม่านน้ำ ของ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เครื่องมือที่จะช่วยให้ควันรถที่ออกมาไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ที่สูดดม ยังทำให้มีความปลอดภัยในเรื่องระบบการหายใจมากขึ้น เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นอกจากช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ร่างกายแล้ว ยังส่งผลดีแก่สภาพแวดล้อมอีกด้วย