• VIEW
  • 2774
 • อาวุธไอเดีย ตอน กระเป๋าเปลี่ยนรูปแบบ (14พ.ค.59)

 • วันออกอากาศ : 17 May 2016
 • VIEW : 2774
 • อาวุธไอเดียนำเสนอ "กระเป๋าเปลี่ยนรูปแบบ" ไอเดียสโตร์ (ideastore) จาก ดร.นรินทร์ บุณตานนท์ ที่ได้เเรงบันดาลใจจาก ปัญหาการเเบกกระเป๋าหลากหลายใบ จนเกิดเป็นความยุ่งยากในชีวิต จนได้คิดค้นกระเป๋าที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการของการใช้งาน

  เจ้าของไอเดียกระเป๋า

  กระเป๋าเปลี่ยนรูปแบบ สามารถเเบ่งการใช้งานเเละรูปเเบบออกได้เป็น 3 เเบบ ดังนี้

  1. กระเป๋าขนาดใหญ่

  กระเป๋าขนาดใหญ่

  2. กระเป๋าขนาดเล็ก

  กระเป๋าขนาดเล็ก

  3. กระเป๋าสะพายข้าง

  กระเป๋าสะพายข้าง