• VIEW
    • 1821
  • อาวุธไอเดีย ตอน "DIY ปฏิทินไม้นับวันอมตะ" (3 ก.ค. 56)

  • วันออกอากาศ : 03 Jul 2013
  • VIEW : 1821
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "DIY ปฏิทินไม้นับวันอมตะ" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก พิธีกร การสร้างปฏิทินจากไม้ เพื่อการใช้งานที่นานขึ้น เป็นการแก้ปัญหาที่ต้องเปลี่ยนปฏิทินทุกปี แค่มีปฏิทินนี้ปัญหาที่ต้องเปลี่ยนปฏิทินบ่อย ๆ ก็จะหมดไป แถมยังไม่สิ้นเปลืองอีกด้วย