• VIEW
    • 1373
  • อาวุธไอเดีย ตอน "หมีม่อฮ่อม" (9 ก.ค. 56)

  • วันออกอากาศ : 09 Jul 2013
  • VIEW : 1373
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "หมีม่อฮ่อม" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก Morhom มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การสร้างสรรค์ตุ๊กตาหมีให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่บ่งบอกความพื้นบ้าน โดยการตัดเย็บชุดตุ๊กตาหมีด้วยผ้าม่อฮ่อม ทั้งสวยทั้งมีเอกลักษณ์ที่น่าจับจองมาเป็นเจ้าของเหลือเกิน