• VIEW
    • 2138
  • อาวุธไอเดีย ตอน เครื่องเพาะถั่วงอก

  • วันออกอากาศ : 08 Feb 2016
  • VIEW : 2138
  • อาวุธไอเดียวันนี้ขอเสนอ เครื่องเพาะถั่วงอก ไอเดียสร้างสรรค์จาก วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เครื่องมือที่นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการปลูกผักปลอดสารพิษ เพียงเติมน้ำไว้ให้เต็ม แล้วเปิดวาล์วปล่อยให้น้ำไหล ทุกๆ 2 ชั่วโมง น้ำจะรดลงเพาะถั่วเขียวที่เราโรยและเกลี่ยดินเตรียมไว้ เพียง 2-3 วัน ถั่วงอกก็จะโตพร้อมนำมาประกอบอาหาร เครื่องมือนี้คนพิการก็สามารถทำได้นะจีะ เยี่ยมมาก!