• VIEW
    • 9010
  • อาวุธไอเดีย ตอน "DIY ถังนมรดน้ำต้นไม้" (11 ก.ค. 56)

  • วันออกอากาศ : 11 Jul 2013
  • VIEW : 9010
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "ถังนมรดน้ำต้นไม้" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก หน่อง ธนา ฉัตรบริรักษ์ ไอเดียง่าย ๆ ที่ใช้เพียงถังนมในการทำ บวกกับการดีไซน์เพื่อบ่งบอกความเป็นตัวคุณ เท่านี้ก็จะได้ถังนมรดน้ำต้นไม้ที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ