• VIEW
    • 3961
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน เครื่องเพาะถั่วงอกเศรษฐกิจพอเพียง (29 ม.ค.59)

  • วันออกอากาศ : 29 Jan 2016
  • VIEW : 3961
  • สมรภูมิไอเดีย พามารู้จักกับสิ่งประดิษฐ์จากฝีมือเด็กไทยกับ เครื่องเพาะถั่วงอกเศรษฐกิจพอเพียง จากวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด จ.ตาก ที่เกิดจากการดัดแปลงเป็นเครื่องรดน้ำของถั่วงอก เพื่อให้น้ำได้หล่อเลี้ยงถั่วงอกได้ทั่วถึง จนได้เป็นถั่วงอกที่สุกงอมจากธรรมชาติ ไร้สารเร่งโต นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องเพาะถั่วงอกให้กับผู้พิการและเด็กด้อยโอกาสในการสร้างรายได้เสริมเพื่อช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว เรียกได้ว่าเป็นการทำความดีเพื่อสังคมโดยแท้จริง