• VIEW
    • 1040
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน "อุปกรณ์ช่วยประคบหินร้อนด้วยตัวเอง"

  • วันออกอากาศ : 11 Oct 2013
  • VIEW : 1040
  • อุปกรณ์ช่วยประคบหินร้อนด้วยตัวเอง สิ่งประดิษฐ์ของ คุณกมลพรรณ ดิลกวัฒนะคูณ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ กทม. สิ่งประดิษฐ์สำหรับคนรักสุขภาพ สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเข้าสปา