• VIEW
    • 9612
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "เครื่องบิดม้วนขวดพลาสติก"

  • วันออกอากาศ : 25 Oct 2013
  • VIEW : 9612
  • เครื่องบิดม้วนขวดพลาสติก ผลงานการประดิษฐ์ของ คุณปทีป ห้วยหงษ์ทอง จ.นนทบุรี อุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยในการบิดขวดพลาสติก เพื่อประหยัดพื้นที่ในการขนย้าย เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยทั้งเรื่องเวลาในการบิดขวดน้ำและยังช่วยเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บอีกด้วย สิ่งประดิษฐ์ดี ๆ ที่มาจากไอเดียล้วน ๆ