• VIEW
    • 1874
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน "คีมปลอกเปลือกสายไฟฟ้า"

  • วันออกอากาศ : 01 Nov 2013
  • VIEW : 1874
  • คีมปลอกเปลือกสายไฟฟ้า จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน จ.สกลนคร ไอเดียการสร้างคีมปลอกเปลือกไฟฟ้าที่สามารถตัดเปลือกไฟฟ้าได้ครั้งละหลายเมตร และยังสามารถลดอุปกรณ์ที่หลากหลายของช่างไฟฟ้า เพราะคีมชิ้นนี้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานได้อย่างหลากหลายอีกด้วย