• VIEW
    • 3105
  • รายกาารสมรภูมิไอเดีย ตอน "อุปกรณ์ลวกแก้วน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ"

  • วันออกอากาศ : 01 Nov 2013
  • VIEW : 3105
  • อุปกรณ์ลวกแก้วน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ จากวิทยาลัยเทคนิคระนอง จ.ระนอง ไอเดียการสร้างอุปกรณ์ลวกแก้วน้ำมาจากการแก้ปัญหาขนาดของหม้อลวกที่มีขนาดเล็ก อุปกรณ์ชิ้นนี้จึงสร้างมาเพื่อลวกแก้วน้ำได้ และมารถลวกครั้งละหลายใบ ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่จะมาช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลาและการรักษาสุขอนามัยได้เป็นอย่างดี