• VIEW
    • 1189
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดสำหรับผู้พิการทางสายตา"

  • วันออกอากาศ : 15 Nov 2013
  • VIEW : 1189
  • เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดสำหรับผู้พิการทางสายตา จากการร่วมมือกันของศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเรียนการสอนแก่ผู้พิการทางสายตาในการนวดพื้นฐาน ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ไอเดียดี ๆ เพื่อสังคมเช่นนี้ ต้องได้รับการยกย่องและสนับสนุนอย่างเต็มที่